วิธีการสั่งซื้อสินค้าจาก KOOLATOR

1. เข้าสู่เว็บไซต์ koolator.com เพื่อสั่งซื้อภาพของศิลปินที่สนใจ

2. คลิกที่เมนูสินค้า เพื่อเลือกซื้อภาพสินค้าของศิลปินต่างๆ ที่สนใจ

3. เมื่อเลือกภาพสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ให้เลือกขนาดสินค้าที่ต้องการสั่ง หากต้องการสั่งสินค้าขนาดต้นฉบับสามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 095-583-7683 หรือสั่งซื้อโดยตรงคลิกที่นี่ (เลือกหัวข้อสั่งซื้อสินค้า)

4. เมื่อได้ขนาดภาพสินค้าที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า

5. จากนั้นคลิกที่ตะกร้าสินค้าเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ สามารถเพิ่ม หรือลบจำนวนสินค้าได้ เมื่อตรวจดูรายละเอียดสินค้าในตะกร้า และราคาสินค้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน

6. ใส่รายละเอียดผู้สั่งซื้อสินค้า ใส่ที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งสินค้า และตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน แล้วคลิกที่ปุ่ม สั่งซื้อ

7. เมื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอสรุปรายการสั่งซื้อ

8. เมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลตอบรับชื่อ “KOOLATOR ได้รับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว”  โดยในอีเมลจะประกอบด้วยรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า

9. หากเลือกวิธีการชำระเงินเป็นชำระผ่านบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงิน และเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชำระเงินที่เว็บไซต์

10. ใส่ข้อมูลการแจ้งชำระเงิน แล้วคลิกปุ่ม แจ้งชำระเงิน

11. เมื่อแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้อีเมลตอบรับชื่อ “ได้รับการแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานของเรากำลังตรวจสอบความถูกต้องตามรายละเอียด”

12. เมื่อทีมงานตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้อีเมลตอบรับชื่อ “ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว”

13. จากนั้นรอการผลิตภาพสินค้าและรอทีมงานจัดส่งสินค้า เมื่อทีมงานจัดส่งสินค้าแล้วจะได้อีเมลตอบรับชื่อ “KOOLATOR กำลังจัดส่งสินค้าหมายเลขสั่งซื้อ xxxx” โดยในอีเมลจะมีข้อมูลการจัดส่งสินค้าคือ วิธีการจัดส่ง และ Tracking number

14. เมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วจะได้อีเมลตอบรับชื่อ “KOOLATOR จัดส่งสินค้าหมายเลขสั่งซื้อ xxxx เรียบร้อยแล้ว”