การคืนสินค้า

  1. สามารถทำการคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  2. สินค้าที่ทำการสั่งทำขึ้น ไม่สามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ทุกกรณี
  3. สินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นๆ
  4. ต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเดิมจากตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังคุณ
  5. ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งของการคืนสินค้ามาที่เรา
  6. เราจะทำการรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าของการส่งคืนกลับไปให้คุณ
  7. หากต้องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อบริการลูกค้าผ่านอีเมล koolatorofficial@gmail.com

เราไม่สามารถรับคืนสินค้าตามรายการต่อไปนี้

  1. สินค้าที่ได้รับการสั่งทำ
  2. สินค้าที่ไม่ได้สั่งซื้อจากเว็บไซต์ Koolator.com
  3. สินค้าที่ได้รับความเสียหาย ชำรุด

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการตรวจสอบคำขอคืนสินค้า พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบสินค้า เมื่อผ่านการตรวจสอบคำขอ เอกสารและสินค้าแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ท่านภายใน 14 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการขอคืนสินค้า โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท